Instal·lació Alta Tensió a Hospital Rovira i Virgili- Barcelona

SERVEI: Instal·lació Estació Transformadora i Instal·lació Cel·la de protecció
Instal·lació Fotovoltaica: Instal·lació estructura i mòdul fotovoltaic complet.

DATA: 2020-2021